Видео лекции

Тук можете да намерите списък с видео лекции на различни теми, свързани с алгоритмите:

Заглавие Автор Продължителност
Комбинаторика 1 Слави Маринов 35:30 мин
Динамично оптимиране Антон Димитров 30:07 мин
Геометрия Антон Димитров 32:36 мин
Комбинаторика 2 Слави Маринов 30:23 мин
Алчни алгоритми Тодор Петров 31:32 мин
Комбинаторика 3 Слави Маринов 22:00 мин
Структури от данни 1 Антон Димитров 19:57 мин
Структури от данни 2 Антон Димитров 29:56 мин
Двоично търсене Орлин Тенчев 37:21 мин
Графи 1 Валентин Михов 30:20 мин
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.